?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 陶瓷厂用式氯化铝_式氯化铝系列__巩义市力源供水材料有限公?/title> <meta name="Keywords" content="陶瓷厂用式氯化? /> <meta name="Description" content="陶瓷废水的各U固体物质构成了其污染物明显的部分,大颗_悬物可在重力作用下沉降,而细微颗_包括悬物和胶体颗_,是造成水浊度的Ҏ原因? /> <script>var webroot="/";</script> <script>var infoid="16",murl="show.asp?id=16",contenturl="http://www.tsagri.cn/products/jslhl/16.html";</script> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/Css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎光巩义市力源供水材料有限公司官方网站!</h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a>| <a href="/products/" title="产品展示">产品展示</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/images/top.jpg" alt="力源供水材料" title="力源供水材料" width="1178" height="160" border="0" /> </div> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/jlzt/" title="聚合氯化铝专?>聚合氯化铝专?/a></li> <li><a href="/products/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/anli/" title="客户案例">客户案例</a></li> <li><a href="/xwzx/clfa/" title="污水处理Ҏ">污水处理Ҏ</a></li> <li><a href="/tuku/" title="公司囑ֺ">公司囑ֺ</a></li> <li><a href="/zzry/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/xwzx/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li class="nobg"><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=聚合氯化?>聚合氯化?/a>?a href="/plug/search.asp?key=聚合酸?>聚合酸?/a>?a href="/plug/search.asp?key=式氯化?>式氯化?/a>?a href="/plug/search.asp?key=聚丙烯酰?>聚丙烯酰?/a></span> </div> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="聚合氯化? 式氯化? 聚丙烯酰? id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--banner开?-> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index1.js"></script> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 491px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban1.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban2.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban3.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban4.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201610/2016103076637593.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="陶瓷厂用式氯化? ><img src="/upfile/201610/2016103076637593.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="陶瓷厂用式氯化? title="陶瓷厂用式氯化? /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201610/2016103076637593.jpg',largeimage: '/upfile/201610/2016103076637593.jpg'}"><img src="/upfile/201610/2016103076637593.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>陶瓷厂用式氯化?/h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>陶瓷厂用式氯化?/strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=%E9%99%B6%E7%93%B7%E5%8E%82%E7%94%A8%E7%A2%B1%E5%BC%8F%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%93%9D" title="陶瓷厂用式氯化? target="_blank">陶瓷厂用式氯化?/a> <div class="sno">产品用途:在原料运输洒落及厂内地面_尘被雨水冲h也会带来一定的高浊度、高悬Q物废水?/div> <br> <p>陶瓷行业废水主要产生于生产过E中的球(z球Q、压滤机滤布清洗、施釉(清洗Q、喷雑ֹ燥、磨Ҏ光等工序。另外在原料q输z落及厂内地面粉被雨水冲刷时也会带来一定的高浊度、高悬Q物废水?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>18738117774(周经?</em></span> <span>邮箱Q?em>2441855977@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>陶瓷行业废水主要产生于生产过E中的球(z球Q、压滤机滤布清洗、施釉(清洗Q、喷雑ֹ燥、磨Ҏ光等工序。另外在原料q输z落及厂内地面粉被雨水冲刷时也会带来一定的高浊度、高悬Q物废水?/p><p>    不同的生产工艺,不同的品,废水的成分也不同Q但大多含有长石、石q、滑矟뀁黑泥、白泥、釉料等污染物,其污染因子及水质指标如下QpH:6?.5;SS 500?0000mg/LQCODcr 120?80mg/L;xac?5mg/L左右QZn2?0mg/L?/p><p>    可见其主要污染因子便是悬物QSSQ,因此只要对SSq行有效削减Q其余各污染因子度便能随之被控制在排放标准之内Q实际上是对含高悬Q物高度水的处理?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>陶瓷废水的危宻I    </p><p>    陶瓷废水的各U固体物质构成了其污染物明显的部分,大颗_悬物可在重力作用下沉降,而细微颗_包括悬物和胶体颗_,是造成水浊度的Ҏ原因。而陶L土胶体离子因SiO2_子吔RSiO32-而带负电Q他们的去除只能有赖于破坏其l分散或胶体的稳定性。所以说混凝q程是陶瓷废水处理的必须q程Q通过加入一定的无极多h金属盐类Q如铝盐Q,中和胶体的电位是胶体颗粒q而相互碰撞、接触被沉淀?陶瓷生q程中通常会生大量的难以自然沉淀的悬物Q这些悬物主要来源于原料处理过E中产生的粒径小?微米Z颗粒和漂被冲洗到排水系l后形成的惔废水。由于生产工序和理水^的差异,各企业所排废水的悬Q物浓度不{(1000-10000mg/L).q些悬Q物可回收作ؓ基础原料Q如失Q不仅是一U浪费,q可以对环境造成严重的污染?/p><p>陶瓷厂废水处理用聚合氯化铝:</p><p>     Ҏ陶瓷废水h水量大、细固体颗物浓度高、SS大、难生化降解{特炏V我力源供水生的聚合氯化铝专业针对陶瓷厂废水处理,再结合各陶瓷厂家的实际情况,能切实解军_陶瓷厂的排污问题?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>力源供水生的聚合氯化铝专业针对陶瓷厂废水处理的优势有:</p><p>    1、应用范围广Q适应水性广泛?/p><p>    2、易快速Ş成大的矾花,沉淀性好。؜凝反应生成的i凝体粗大,不易破碎Q重凝性好Q沉淀速度快、沉淀水过滤性好Q沉渣压~性强Q易于脱水。净化后的水质优于硫酔R{无?/p><p>    3、由于本产品的单U凝反应快速,电中和脱E_强,分子链节长,架桥q速,故可克服低温Q低水处理的困难?/p><p>    4、适宜的PHD围较宽(5-9_Q且处理后的水的PH值和度下降?/p><p>    5、水温低Ӟ仍可保持 E_的沉淀效果?/p><p>    6、碱化度比其它铝盐、铁盐高Q易溶于_使用方便Q质量稳定。溶解性优于硫酔RQ对讑֤腐蚀性小?/p><p>    7、本产品所生成的Q凝体呈网lŞQ比表面U大Q故Ҏ体中的铁、氟、砷和菌体均有较强的吔R去除作用?/p><p>    8、本产品有效成分含量高、运输费用低?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><p><strong>聚合氯化铝参敎ͼ</strong></p><table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center"><tbody><tr class="firstRow"><td rowspan="4"><div align="center">指标名称</div></td><td colspan="6"><p style="text-align:center;">指标</p></td></tr><tr><td colspan="4"><p style="text-align:center;">饮用?/p></td><td colspan="2"><p style="text-align:center;">非饮用水</p></td></tr><tr><td colspan="2"><p style="text-align:center;">液体</p></td><td colspan="2"><p style="text-align:center;">Z</p></td><td rowspan="2"><p style="text-align:center;">液体</p></td><td rowspan="2"><p style="text-align:center;">Z</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">优等?/p></td><td><p style="text-align:center;">一{品</p></td><td><p style="text-align:center;">优等?/p></td><td><p style="text-align:center;">一{品</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">氧化铝(AL2O3Q含?%?/p></td><td><p style="text-align:center;">10.0</p></td><td><p style="text-align:center;">10.0</p></td><td><p style="text-align:center;">30.0</p></td><td><p style="text-align:center;">28.0</p></td><td><p style="text-align:center;">10.0</p></td><td><p style="text-align:center;">27.0</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">盐基度%</p></td><td><p style="text-align:center;">40-85</p></td><td><p style="text-align:center;">40-85</p></td><td><p style="text-align:center;">40-90</p></td><td><p style="text-align:center;">40-90</p></td><td><p style="text-align:center;">40-90</p></td><td><p style="text-align:center;">40-90</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">密度Q?0℃)/(g/cm3)?/p></td><td><p style="text-align:center;">1.15</p></td><td><p style="text-align:center;">1.15</p></td><td><p style="text-align:center;">-</p></td><td><p style="text-align:center;">-</p></td><td><p style="text-align:center;">1.15</p></td><td><p style="text-align:center;">-</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">水不溶物含量/%?/p></td><td><p style="text-align:center;">0.1</p></td><td><p style="text-align:center;">0.3</p></td><td><p style="text-align:center;">0.3</p></td><td><p style="text-align:center;">1.0</p></td><td><p style="text-align:center;">0.5</p></td><td><p style="text-align:center;">1.5</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">PH(1%水溶?</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td><td><p style="text-align:center;">3.5-5.0</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">氨态QNQ含量%?/p></td><td><p style="text-align:center;">0.01</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.01</p></td><td rowspan="6" colspan="2"><p style="text-align:center;"><br/></p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">?As)含量Q?/p></td><td><p style="text-align:center;">0.0001</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.0002</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">铅(PbQ含量%</p></td><td><p style="text-align:center;">0.0005</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.001</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">镉(CdQ含量%</p></td><td><p style="text-align:center;">0.0001</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.0002</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">汞(HgQ含量%</p></td><td><p style="text-align:center;">0.00001</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.00001</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:center;">六h铬(Cr6+Q%</p></td><td><p style="text-align:center;">0.0005</p></td><td colspan="3"><p style="text-align:center;">0.0005</p></td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center">如需最新数据请联系<a title="甌交换链接">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="陶瓷厂用式氯化? href="/products/jslhl/16.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016103076637593.jpg" alt="陶瓷厂用式氯化? title="陶瓷厂用式氯化? /><br/>陶瓷厂用式氯化?/a></li> <li><a title="式氯化? href="/products/jslhl/14.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016103076030473.jpg" alt="式氯化? title="式氯化? /><br/>式氯化?/a></li> <li><a title="电厂水处理碱式氯化铝" href="/products/jslhl/17.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016103076912113.jpg" alt="电厂水处理碱式氯化铝" title="电厂水处理碱式氯化铝" /><br/>电厂水处理碱式氯化铝</a></li> <li><a title="电镀厂用式氯化? href="/products/jslhl/15.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201610/2016103076319297.jpg" alt="电镀厂用式氯化? title="电镀厂用式氯化? /><br/>电镀厂用式氯化?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>净水材料相关知?/b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/84.html" title="l对q货Q用聚合氯化铝解决市政污水N" target="_blank">l对q货Q用聚合氯化铝解决市政污水䏀?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/125.html" title="高效聚合氯化铝处理酸性废水的效果怎么P" target="_blank">高效聚合氯化铝处理酸性废水的效果怎么样?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/82.html" title="如何正确区分工业环保净水材料聚合氯化铝与聚合氯化铝铁?" target="_blank">如何正确区分工业环保净水材料聚合氯化铝?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/122.html" title="揭秘白色聚合氯化铝比普通聚铝h格高的原? target="_blank">揭秘白色聚合氯化铝比普通聚铝h格高的原?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/74.html" title="生原材料对聚合氯化铝质量的影响" target="_blank">生原材料对聚合氯化铝质量的影响</a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/73.html" title="聚合氯化铝Q凝剂的作用如何发挥到较好状? target="_blank">聚合氯化铝Q凝剂的作用如何发挥到较好状?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/72.html" title="在处理污水时使用聚合氯化铝铁的过滤办法有以下四种" target="_blank">在处理污水时使用聚合氯化铝铁的过滤办法?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/71.html" title="白色聚氯化铝和聚合硫酔R的区别有哪些" target="_blank">白色聚氯化铝和聚合硫酔R的区别有哪些</a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/113.html" title="聚合氯化铝作为助留剂d解决抄纸q程中o水困? target="_blank">聚合氯化铝作为助留剂d解决抄纸q程中?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/70.html" title="水处理Q凝剂关于聚丙烯酰胺和聚合氯化铝的区别" target="_blank">水处理Q凝剂关于聚丙烯酰胺和聚合氯化铝?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/168.html" title="区分聚合氯化铝质量好坏其实很? target="_blank">区分聚合氯化铝质量好坏其实很?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/69.html" title="聚合氯化铝饮用水U和工业U的区别" target="_blank">聚合氯化铝饮用水U和工业U的区别</a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/68.html" title="聚合氯化铝铁厂家带您认识聚合氯化铝铁" target="_blank">聚合氯化铝铁厂家带您认识聚合氯化铝铁</a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/67.html" title="Z的聚合氯化铝的保质期有多? target="_blank">Z的聚合氯化铝的保质期有多?/a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/107.html" title="胶厂污水处理首选聚合氯化铝净水Q凝剂" target="_blank">胶厂污水处理首选聚合氯化铝净水Q凝剂</a></dd> <dd>+ <a href="/xwzx/cpzs/103.html" title="油田污水处理使用新型聚合氯化铝Q凝效果显而易? target="_blank">油田污水处理使用新型聚合氯化铝Q凝效果?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <div class="f_bottom"> <div class="bot_nav_bg"> <div class="bot_nav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a>| <a href="/jlzt/" title="聚合氯化铝专?>聚合氯化铝专?/a>| <a href="/products/" title="产品中心">产品中心</a>| <a href="/anli/" title="案例展示">案例展示</a>| <a href="/xwzx/clfa/" title="污水处理Ҏ">污水处理Ҏ</a>| <a href="/tuku/" title="公司囑ֺ">公司囑ֺ</a>| <a href="/hzkh/" title="合作客户">合作客户</a>| <a href="/zzry/" title="荣誉资质">荣誉资质</a>| <a href="/xwzx/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a>| <a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></div> </div> <div class="footer"> <dl class="copyright clearfix"> <dt><a href="/" title="力源供水"> <img src="/theme/2016/images/logo.png" alt="力源供水" title="力源供水" /></a></dt> <dd> <p>巩义市力源供水材料有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   电话Q?371-64108815    传真Q?371-64108815     手机Q?8738117774   QQQ?441855977  公司地址Qm义市工业C区永定\12?    |站备案/许可证号Q?a target="_self">豫ICP?3013017?1</a>   <a href="/admin/" target="_blank">理入口</a>         技术支持:巩义开启网l?br/><a ><img src="/upfile/201611/2016113033005633.png"/>豫公|安?1910102000282?/a></p> </dd> <div style="margin:10px"></div> </dl> </div> </div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.tsagri.cn/">XXXX18一20岁HD成年,宝贝你真紧奶真大真浪,日本SM/羞辱/调教/捆绑,欧美极品JIZZHD欧美</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>